Cisco + Unifi = SANT§

Cisco + Unifi = SANT§

Kombinationen Cisco brandvägg med Unifi accesspunkt säkerställer god prestanda och stabila funktoner. Allt patch:at i gölligt KK. ute hos en av våra kunder.

Kontakta oss om ni är nyfikna kring Nätverk och i synnerhet trådlöst nätverk med stor räckvidd och möjlighet till enkel utbyggnad.

2018-06-11 10:20