Idag Bytter vi lösenord!

Idag Bytter vi lösenord!

Du bör byta ut samtliga dina lösenord minst en gång per år för att undvika att det kommer i orätta händer. Här presenterar vi lite hur du bör tänka…

...Ett säkert lösenord bör innehålla minst 8 tecken, minst en av dessa skall vara en gemen bokstav och minst en VERSAL. Lösenordet bör även innehålla minst en siffra och minst ett specialtecken som t ex *, %, # eller @.

Lösenordet skall du aldrig skriva ner någonstans utan du bör ha ett lösenord som du kan komma ihåg, detta för att ditt dokument kan komma i orätta händer. Ett tips är att skapa ett lösenord utifrån ett ord eller en mening. Tänk på att inte använda samma lösenord på flera ställen.


Så här kan man göra…
…Ta en mening med minst 8 ord som du kommer ihåg, t ex ”Jag tycker att det är bra med ett säker lösenord”. Denna kan du göra om genom att först ta den första bokstaven i varje ord. Du får då ”jtadäbmesl”, byt ut alla å, ä, ö, ü och é mot a, o, u och e då alla sidor inte stödjer lösenord med svenska tecken.

Efter detta kan du välja att byta ut vissa av bokstäverna mot siffror eller specialtecken. T ex i och l mot 1, e mot 3, a mot 4, s mot 5, g mot 6, t mot 7, g eller q mot 9 och o mot 0. Detta gör att vi får ett lösenord som kan se ut såhär ”j74d4bm3s1”. Byt ut någon eller några av de gemena bokstäverna till versala och byt ut något av tecknen mot ett specialtecken t ex 5 eller s mot $ eller o eller 0 mot ¤. I slutändan har du då ett lösenord som kan se ut såhär ”J74d4Bm3$1”.

Eller så slumpmässigt väljer du ett lösenord som innehåller alla beståndsdelarna ett bra lösenord skall ha: H3Lt0kig!


Lycka till, MVH Retail Data Sundsvall AB

2017-01-20 08:20