Kassainstallation

Kassainstallation

Kassainstallation innefattande bland annat kvittoskrivare, streckkodsläsare och en skum hare :P

2019-04-03 14:04