Inpassering

Inpassering

Fördjupning och åtgärd felande undercentral.

Med några år på nacken börjar denna undercentral för Axbase (Axema) föregångaren till nuvarande VAKA-system ge signaler att den behöver service och översyn.

2019-08-15 10:06