Tjänster

Vi utför datakonsultuppdrag av varierande storlek mot ett stort antal branscher och slutkunder. Som leverantör av datatekniska tjänster fungerar vi som en del av kundens verksamhet där vi som IT-avdelning driftsätter, underhåller, utvecklar samt analyserar och felsöker datamiljön.

Retail Data Sundsvall AB har även flera års erfarenhet av så kallad field work eller hands and feet-support, där vi arbetar som den lokala datateknikern hos företag och organisationer som lagt sin IT-drift utomlands (outsourcing).

Vi bedriver kvalificerad datateknisk konsultverksamhet inom bland annat datorklienter, server, datasäkerhet, nätverk, brandvägg, IP-kamerasystem, kassasystem, gymsystem, affärssystem, backup, hemsidor, webshop, digital skyltning, molntjänster och fjärranslutningar.

Förutom att Retail Data Sundsvall AB fungera som del av kundens verksamhet i likhet med en IT-avdelning erbjuder vi även privatpersoner och företag konsulttjänster inom ett flertal andra områden.

Några av dessa konsulttjänster presenteras nedan:

Datakrasch?

Vi analyserar alla tänkbara datorer – oavsett om ni köpte den hos oss eller på annat håll, oavsett märke och ålder.  Det inledande arbetet kring Er analys påbörjas med ett kostnadstak av 495kr inkl moms (startkostnad).

Vidare återknyter vi med Er för att presentera en handlingsplan för just Ert ärende och även kostnad/kostnadstak för uppdragets vidare arbete.
Skulle det inledande arbetet visa på en enkel åtgärd för att lösa problemet ingår denna åtgärd i startkostnaden av 495kr inkl. moms.

I vissa fall kan det handla om att vi lagar Er dator, i andra fall kan det handla om att vi räddar det data/dokument som finns. Vi följer ofta upp dessa typer av uppdrag med att vi sedan återställer era data/dokument till annan/ny dator.

Välkommen till oss med Ert databekymmer.